ai là người đứng đầu liên bang đông dương

Câu hỏi:

10/06/2020 4,569

A. Toàn quyền người Pháp.

Bạn đang xem: ai là người đứng đầu liên bang đông dương

Đáp án chủ yếu xác

Thực dân Pháp xây dựng Liên bang Đông Dương bao gồm VN, Campuchia và Lào, hàng đầu là viên toàn quyền người Pháp.

Đáp án nên chọn là: A

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cuộc khai quật nằm trong địa thứ tự loại nhất (1897 – 1914) được thực dân Pháp được tổ chức ở VN vô toàn cảnh như vậy nào?

A. Pháp tiếp tục căn bạn dạng hoàn thành xong việc bình lăm le VN.

B. Pháp đang được gặp gỡ trở ngại vô Chiến giành giật trái đất loại nhất.

C. Các trào lưu đấu giành giật kháng Pháp giành nhiều thắng lợi.

D. Pháp thiệt hoảng hốt u ám sau cuộc chiến tranh Pháp - Phổ.

Câu 2:

Thực dân Pháp tiếp tục dùng phương án gì nhằm sở hữu độc quyền thị ngôi trường Việt Nam?

A. Đánh thuế cao vô sản phẩm quốc tế nhập vô VN.

B. Đặt rời khỏi nhiều loại thuế mới nhất mang lại quần chúng VN.

C. Thành lập ngân hàng Đông Dương.

D. Phát hành chi phí giấy má bạc và giải ngân cho vay lãi.

Câu 3:

Nội dung nào là không phản ánh trúng mục tiêu của thực dân Pháp Khi tổ chức cuộc khai quật nằm trong địa thứ tự loại nhất ở Đông Dương?

A. Bù đậy điệm thiệt hoảng hốt của quy trình xâm lăng và bình lăm le.

B. Bóc lột quần chúng Đông Dương nhằm thực hiện nhiều mang lại chủ yếu quốc.

C. Khuếch trương công phu khai hóa của thực dân Pháp.

Xem thêm: cam cam tv là ai

D. Bù đậy điệm thiệt hoảng hốt kể từ trận đánh giành giật trái đất loại nhất.

Câu 4:

Mục đích chủ yếu của thực dân Pháp Khi chú ý cách tân và phát triển khối hệ thống giao thông vận tải vận tải đường bộ – hạ tầng vô cuộc khai quật nằm trong địa thứ tự loại nhất (1897 – 1914) là

A. đẩy mạnh vận tốc đô thị mới ở VN.

B. đáp ứng mang lại yêu cầu sinh hoạt ngày càng tốt của tư bạn dạng Pháp.

C. xúc tiến sự cách tân và phát triển phát hành công nghiệp của tư bạn dạng Pháp.

D. phục vụ yêu cầu phát hành, sinh hoạt và mục tiêu quân sự chiến lược.

Câu 5:

Cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX, ở VN, đẳng cấp đái tư sản không bao hàm bộ phận nào là bên dưới đây?

A. Học sinh, SV. 

B. Tiểu thương, địa mái ấm.

C. Nhà báo, mái ấm giáo.

D. Chủ những hãng sản xuất buôn.

Câu 6:

Cho đánh giá sau: “Thực dân Pháp cho tới VN là nhằm tiến hành thiên chức khai hóa văn minh”.

Nhận lăm le bên trên trúng hoặc sai? Vì sao?

A. Đúng. Vì người Pháp tiếp tục thi công ở VN khối hệ thống hạ tầng văn minh.

B. Đúng. Vì người Pháp tiếp tục gia nhập và cách tân và phát triển nền kinh tế tài chính tư bạn dạng ở VN.

C. Sai. Vì sinh hoạt "khai hóa" của những người Pháp là nhằm đáp ứng mang lại sinh hoạt khai quật, tách lột.

Xem thêm: hoàng thần tài là ai

D. Sai. Vì văn minh Pháp ko tác động sâu sắc rộng lớn, tích rất rất cho tới VN.

TÀI LIỆU VIP VIETJACK