Excel : Chuyển Đổi Số 0 Thành Dấu - Trong Excel Nhanh & Đơn Giản

Mọi ngừoi cho em hỏi.Trong các sổ chi tiền,những hàng mà chỉ toàn là số 0.Bây giờ em muốn chuyển những số 0 này thàn dâu"-".Thì phải định dạng như thé nào?

Xem thêm: ban gai cua ho quang hieu la ai

*

Mọi ngừoi cho em hỏi.Trong các sổ chi tiền,những hàng mà chỉ toàn là số 0.Bây giờ em muốn chuyển những số 0 này thàn dâu"-".Thì phải định dạng như thé nào?
*

*

Bạn xem lại giùm với.Bạn đã TEST chưa.Currency là kiêu tiền tệ,nó thêm Đo la vào thì có chứ mình làm nó đâu có Ra dâu"-" thay cho số 0
*

Mọi ngừoi cho em hỏi.Trong các sổ chi tiền,những hàng mà chỉ toàn là số 0.Bây giờ em muốn chuyển những số 0 này thàn dâu"-".Thì phải định dạng như thé nào?
Khi chuyển số 0 thành dấu gạch ngang (-) là do bạn định dạng trên thanh công cụ biểu tượng là hình dấu phẩy (,) thôiMuốn trở lại bình thường thì bạn vào Format Cell chọn thẻ Number rồi chọn General .
*

Mọi ngừoi cho em hỏi.Trong các sổ chi tiền,những hàng mà chỉ toàn là số 0.Bây giờ em muốn chuyển những số 0 này thàn dâu"-".Thì phải định dạng như thé nào?
tại sao không chỉ đơn giản là tìm 1 dấu "," trên thanh công cụ và nhấp vào thôi bạn cách của bạn hình như không có trong sách vở thì phải???
tại sao không chỉ đơn giản là tìm 1 dấu "," trên thanh công cụ và nhấp vào thôi bạn cách của bạn hình như không có trong sách vở thì phải???
Mình không biết có sách vở nào dạy không nhưng mình được ngươì khách chỉ như thế và mình vẫn làm được và thấy ok.Ngocnhung89 chỉ việc chọn quyên cột số tiền và định dạng như vậy là ra hà. Nếu làm được thì nhắn lại cho mình biết nhen
Mình không biết có sách vở nào dạy không nhưng mình được ngươì khách chỉ như thế và mình vẫn làm được và thấy ok.Ngocnhung89 chỉ việc chọn quyên cột số tiền và định dạng như vậy là ra hà. Nếu làm được thì nhắn lại cho mình biết nhen
Cả huong son và have đều đúng.Cảm ơn mọi người đã giúp đỡ.Ngoài 2 cách trên,còn cách nào khác mong mọi người góp ý cho.Ngày mai lên trường chi lại cho các bạn khác.
Ðề: Chuyển số 0 thành dấu "-"Sưu tầm thêm được một số phương pháp nữa:1- Giấu tất cả số 0 trong bảng tính:Nhấn vào menu Tools>Options, chọn thẻ View. Xoá hộp kiểm Zero values.2- Dùng dạng số để giấu các số 0 trong những ô được chọn:- Chọn các ô có số 0 cần giấu. Nhấn menu Format>Cells (hoặc nhấn Ctrl+1), chọn thẻ Number.- Trong hộp Category, chọn Custom. Trong hộp Type, gõ 0;-0;;
.3- Dùng định dạng có điều kiện để giấu số 0 được trả về từ kết quả của công thức:- Chọn ô có số 0 cần giấu.- Nhấn menu Format>Conditional Formatting. Ở hộp bên trái chọn Cell Value Is, hộp thứ hai tiếp theo chọn equal to, hộp kế tiếp gõ số 0.- Nhấn nút Format, chọn thẻ Font. Trong hộp Color, chọn màu trắng (hay trùng với màu nền của bảng tính). Bấm OK 2 lần.4- Dùng công thức để giấu số 0 hoặc thay bằng dấu gạch nối (-):Giả sử tại ô A1, A2 bạn có các số tương ứng là 5, 5. Khi lấy A1-A2 thì kết quả sẽ là 0. Bạn có thể dùng các công thức sau để giấu số 0 hoặc thay bằng dấu gạch nối (-):=IF(A1-A2=0,””,A1-A2)=IF(A1-A2=0,”-”,A1-A2)5- Giấu số 0 trong PivotTable:- Trên thanh công cụ PivotTable, nhấn PivotTable và chọn Table Options.- Đánh dấu chọn For empty cells, show. Nếu muốn thay số 0 bằng ký tự khác thì gõ vào hộp kế bên; ngược lại muốn giấu số 0 thì để trống hộp.
Ðề: Chuyển số 0 thành dấu "-"
Bạn muốn chuyển số 0 thành "-" bạn vào :Ctrl+1 /Number/ Trong Category chọn Accounting/ Trong Symlol chọn None.(Hoặc bạn co thể vào Ctrl+1/Number/Custom/Trong Type chọn "_(* #,##0.0000_);_(* (#,##0.0000);_(* "-"????_);_(
_) " Nó nằm ở gần cuối ý. Thế Nhé nhưng trước tiên bạn phải bôi đen vùng bạn muốn định dạng nhé.
ngovanbien12New Member
Hội viên mới
Ðề: Chuyển số 0 thành dấu "-"
trước tiên bạn phải bôi đen bảng tính muốn định dạng sau đó vào Ctrl+1 -/ Number/ trong Ctegory chọn Accounting/ trong Symbol chọn None( hoặc thay vì chọn Accounting bạn có thể chọn Custom /trong Type chọn "_($* #,##0.00_);_($* (#,##0.00);_($* "-"??_);_(

Bạn đang xem: Excel : Chuyển Đổi Số 0 Thành Dấu - Trong Excel Nhanh & Đơn Giản