Giải Hệ Phương Trình Số Phức Bằng Máy Tính, ✅ Cách Giải Nhanh Số Phức ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

3. Giải phương trình bằng máy tính casio FX 580VNX

3.1 Giải phương trình số phức bậc nhất

Để giải phương trình bậc nhất số phức thì bạn cần làm theo các bước sau

Bạn đang xem: Giải Hệ Phương Trình Số Phức Bằng Máy Tính, ✅ Cách Giải Nhanh Số Phức ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Bước 1: Thiết lập môi trường phức

Bước 2: Rút gọn phương trình

Bước 3: Thức hiện phép tính

Ví dụ: Tìm số phức z thỏa mãn phương trình sau

a) (i – 5)z = 6 + 5i

Thao tác như sau

*

Kết luận: Nghiệm phương trình (i – 5)z = 6 + 5i là \

b) 5 + (2i – 3)z = (i + 4)z

Thao tác như sau

Bước 1: Rút gọn biểu thức \

Bước 2: Thao tác máy tính

*

3.2 Cách bấm máy tính casio giải phương trình bậc 2, 3, 4 với hệ số thực

a) Giải phương trình bậc 2

Với Sử dụng casio giải phương trình bậc 2 thì ta làm như sau

Bước 1: Đưa màn hình máy tính về giải phương trình bậc 2

*

Bước 2: Nhập các hệ số a, b, c

Bước 3: Bấm phím = thì màn hình hiển thị nghiệm của phương trình

Ví dụ: Hãy bấm máy tính giải phương trình bậc 2 sau 3x2 – 4x + 100 = 0

Hướng dẫn giải

Sau khi đưa màn hình máy tính về giải phương trình bậc 2 thì ta làm như sau

*

Xem thêm: ai là con mồi

Kết luận: Phương trình 3x2 – 4x + 100 = 0 có 2 nghiệm phức

b) Giải phương trình bậc 3

Bước 1: Đưa màn hình máy tính về giải phương trình bậc 3

*

Bước 2: Nhập các hệ số a, b, c, d

Bước 3: Bấm phím = thì màn hình hiển thị nghiệm của phương trình

Ví dụ: Hãy bấm máy tính giải phương trình bậc 3 sau 2x3 + 6x2 – 5x + 100 = 0

Hướng dẫn

Ta bấm máy tính như sau

*

c) Giải phương trình bậc 4

Bước 1: Đưa màn hình máy tính về giải phương trình bậc 4

*

Bước 2: Nhập các hệ số a, b, c, d, e

Bước 3: Bấm phím = thì màn hình hiển thị nghiệm của phương trình

Ví dụ: Hãy bấm máy tính giải phương trình bậc 2 sau x4 – 3x3 + 2x2 – x + 100 = 0

Hướng dẫn

Thao tác bấm máy tính như sau

*

Kết luận: Phương trình x4 – 3x3 + 2x2 – x + 100 = 0 có 4 nghiệm phức

1.2 Cách giải phương trình bậc 2 với hệ số phức

Xem thêm: em chỉ là người điên trong vườn hoa tình ái

1.2.1 Hướng dẫn bấm casio căn bậc 2 của một số phức