lan lăng vương là ai

Tượng Lan Lăng vương vãi ở Đền Itsukushima

Cao Trường Cung (chữ Hán: 高長恭, 541? – 573) là tướng tá lãnh, hoàng thân mật căn nhà Bắc Tề, mỹ phái mạnh phổ biến vô lịch sử dân tộc Trung Quốc. Dân gian trá thông thường gọi ông với vương vãi hiệu là Lan Lăng vương (兰陵王).

Xuất thân[sửa | sửa mã nguồn]

Ông mang tên húy là Cao Túc (高肃), tự động Trường Cung, tự động không giống Hiếu Quán, tuy nhiên quen thuộc sử dụng thương hiệu tự động. Trường Cung là member của hoàng thất căn nhà Bắc Tề, sở hữu vẹn toàn quán ở thị trấn Điều, quận Bột Hải [a]. Ông là con cháu nội và là đàn ông của 2 đời quyền thần căn nhà Đông Ngụy là Cao Hoan và Cao Trừng, là con cháu gọi Bắc Tề Văn Tuyên đế Cao Dương bởi vì chú.[1][2][3]

Bạn đang xem: lan lăng vương là ai

Trường Cung là đàn ông loại 3 [4] hoặc loại 4 của Cao Trừng; trong những đồng đội, chỉ mất u của ông ko rõ ràng là ai.[2][3]

Nhà phân tích Mã Trung Lý (马忠理, 1935 – ?) vin vô 2 địa thế căn cứ nhằm đã cho thấy vẹn toàn nhân sử liệu xích míc về trật tự của Trường Cung vô gia đình:

 • trường hợp ý đồng đội Cao Vĩ, Cao Xước: Vĩ bởi Hồ nương nương sinh rời khỏi chậm trễ rộng lớn Xước bởi Lý phu nhân sinh rời khỏi 2 canh giờ, tuy nhiên nhờ thân mật phận của u nhưng mà Vĩ trở nên trưởng tử, còn Xước nên chịu đựng biếm thực hiện loại tử.[5]
 • mẹ của Trường Cung nhiều năng lực sở hữu thân mật phận xoàng xĩnh không cao (nên ko ghi lại danh tính), trong những khi người anh trai (hoặc em trai) ngay lập tức kề Cao Hiếu Uyển sở hữu u là Văn Tương Kính nương nương Nguyên thị, em gái của Đông Ngụy Hiếu Tĩnh đế, chánh thất của Cao Trừng. Nhờ thân mật phận của u, Hiếu Uyển được phong vương vãi vô năm Thiên chỉ thứ nhất (550) thời Văn Tuyên đế, bên cạnh đó với anh cả Cao Hiếu Du, nhanh nhất có thể trong những đồng đội. Trường Cung và anh nhị Hiếu Hành được phong vương vãi muộn nhất.

Từ cơ Mã Trung Lý bạo dạn suy đoán: Trường Cung nên là đàn ông loại 3 của Cao Trừng, anh trai của Cao Hiếu Uyển và ông cũng khá được sinh rời khỏi vô nằm trong năm Hưng Hòa loại 3 (541) thời Hiếu Tĩnh đế với Hiếu Uyển.[1]

Sự nghiệp[sửa | sửa mã nguồn]

Năm Thiên chỉ loại 8 (557), Trường Cung chính thức được trao quan liêu chức, thực hiện Thông trực giã kỵ thị thầy thuốc. Năm loại 9 (558), Trường Cung được phong tước đoạt Lạc Thành thị trấn Khai quốc công, thực ấp 800 hộ. Năm loại 10 (559), Trường Cung được trừ thực hiện Nghi đồng tam tư. Cùng năm, Trường Cung được tiến thủ quan liêu Thượng nghi kị đồng tam tư, lưu giữ bạn dạng quan liêu thực hiện Hành Tứ Châu sự.[1]

Năm Càn Minh thứ nhất (560) thời Phế đế, Trường Cung được trừ thực hiện Lĩnh miêu tả hữu đại tướng tá quân, tăng ấp 1000 hộ.[1] Tháng 3 ÂL năm ấy, Trường Cung được phong tước đoạt Lan Lăng vương vãi.[1][4][6]

Năm Hoàng Kiến thứ nhất (561) thời Hiếu Chiêu đế, Trường Cung được tăng ấp cho dù là trước này đó là 1500 hộ, fake thực hiện Trung lĩnh quân, gia quan liêu Khai phủ nghi kị đồng tam tư.[1]

Vũ Thành đế đăng vương, Trường Cung được trừ thực hiện Sứ trì tiết, Đô đốc Tịnh Châu chư quân sự chiến lược, Tịnh Châu loại sử, còn gia quan liêu như cũ.[1][2][3]

Năm Hà Thanh thứ nhất (562), Trường Cung được riêng rẽ phong Cự Lộc quận Khai quốc công, thực ấp 1000 hộ, tiến thủ thực hiện Lĩnh quân tướng tá quân. [b] [1]

Năm loại 3 (563), liên quân Bắc Chu – Đột Quyết tiến công Tấn Dương, Trường Cung dốc mức độ nhập cuộc đại chiến.[2][3] Quân Tề bên dưới sự lãnh đạo của Tịnh Châu loại sử, Bình Nguyên vương vãi Đoàn Thiều giành được thắng lợi.[7][8][9]

Tháng 11 ÂL năm loại 3 (564), quân Bắc Chu tiến thủ tiến công Lạc Dương. Tháng 12 ÂL, Trường Cung nằm trong Đại tướng tá quân Hộc Luật Quang chuồn trước cứu giúp viện, đóng góp trại ở Mang Sơn, quan ngại quân Chu hưng vượng, ko dám tiến thủ quân. Đoàn Thiều kể từ Tấn Dương cho tới hội quân, nằm trong chư tướng tá lên núi để ý tình thế. Quân Tề cho tới Thái Hòa ly thì bắt gặp quân Chu, bèn kết trận nhằm đợi; Đoàn Thiều cầm miêu tả quân, Trường Cung cầm trung quân, Hộc Luật Quang cầm hữu quân.[7][8][9] Trường Cung đem 500 kỵ binh xông vô quân Chu, cho tới bên dưới trở thành Kim Dung. Người Tề bên trên trở thành không sở hữu và nhận rời khỏi, Trường Cung nên tháo dỡ nón trụ đã cho thấy mặt mày, bọn họ mới mẻ phái chiến sĩ phun nỏ yểm trợ ông.[2][3][9] Kết trái khoáy quân Tề đại thắng, quân sĩ thực hiện bài xích ca dao giã tụng Trường Cung, về sau gọi là Lan Lăng vương vãi nhập trận khúc.[2][3] Tháng 12 ÂL nằm trong năm, Trường Cung được tạo Thượng thư mệnh lệnh.[9][10][11]

Năm Thiên Thống thứ hai (566) thời Hậu Chủ, Trường Cung được tạo Ti Châu mục. Năm loại 3 (567), Trường Cung được rời khỏi thực hiện Sứ trì tiết, Đô đốc Thanh Châu chư quân sự chiến lược, Thanh Châu loại sử. Năm loại 5 (569), Trường Cung được fake thực hiện Doanh Châu loại sử,[1] bên trên phía trên ông rất nhiều lần nhận ăn năn lộ, chịu đựng miễn quan liêu.[2][3] Tháng 12 ÂL nằm trong năm, Trường Cung được lưu giữ quan liêu Khai phủ nghi kị đồng tam tư, quay về thực hiện Thượng thư mệnh lệnh. Tháng 7 ÂL năm Vũ Bình thứ nhất (570), Trường Cung được thay đổi thực hiện Lục thượng thư sự. Tháng 2 ÂL năm thứ hai (571), Trường Cung được tạo Thái úy.[11][12][13]

Trong mon ấy, Tề quốc công Vũ Văn Hiến của Bắc Chu vượt lên trên Hoàng Hà xâm phạm, Hộc Luật Quang lùi về lưu giữ Hoa Cốc. Triều đình khiến cho Trường Cung nằm trong Đoàn Thiều hội quân với Quang ngăn ngừa quân Chu. Quân Tề tiến thủ rung rinh Bách Cốc, tiếp sau đó song mặt mày rớt vào thế giằng teo. Tháng 6 ÂL, quân Chu sở hữu được trở thành ngoài Định Dương, vây hãm trở thành vô. Đoàn Thiều bệnh nguy kịch, trao quyền lãnh đạo [2][3] và bày kế tiếp mang lại Trường Cung. Theo kế tiếp của Thiều, Trường Cung phục kích và bắt hoàn hảo quân Chu vô trở thành phá huỷ vây chạy rời khỏi. Quân Tề quá thắng rung rinh lấy Phần Châu và trở thành Diêu Tương.[7][8][13]

Tháng 8 ÂL năm loại 3 (572), Trường Cung được tạo Đại tư mã. Tháng 4 ÂL năm loại 4 (573), Trường Cung được tạo Thái bảo, Đại tướng tá quân, Định Châu loại sử.[11][12] Trong thời hạn này, xét công huân trước sau, Trường Cung được riêng rẽ phong quận công của những điểm Cự Lộc, Trường Lạc, Lạc Bình, Cao Dương.[2][3]

Xem thêm: aff cup 2022 ai là chủ nhà

Cái chết[sửa | sửa mã nguồn]

Sau thắng lợi Mang Sơn, Hậu Chủ chất vấn Trường Cung rằng: "Vào trận quá thâm thúy, chẳng may bắt gặp chuyện, ăn năn hận sao kịp?" Trường Cung đáp: "Việc căn nhà mối quan hệ trực tiếp, chẳng nghĩ về nhưng mà thực hiện rồi." Hậu Chủ nghe Trường Cung nói đến việc nhà, đâm rời khỏi nghi kị kỵ. Đến trận Định Dương, cỗ nằm trong của Trường Cung là Úy Tương Nguyện hỏi: "Vương nhận sự ủy thác của triều đình, sao lại trở thành tham lam lam tàn nhẫn như vậy?" (chỉ việc nhận ăn năn lộ ở Doanh Châu) Trường Cung ko đáp. Tương Nguyện nói: "Há chẳng nên vì như thế đại thắng Mang Sơn, e oách võ làm cho nghi kị kỵ, nên tự động dê diếu bản thân ru?" Trường Cung đáp: "Phải." Tương Nguyện nói: "Triều đình nếu như nghi kị kỵ vương vãi, vin vô tội này nhằm trừng trị, cầu phúc ngược lại còn nhanh gọn lẹ bắt gặp vạ." Trường Cung rơi nước đôi mắt, quỳ xuống chất vấn kế tiếp an thân mật. Tương Nguyện nói: "Vương trước tiếp tục sở hữu công, ni lại báo tiệp, tiếng vang quá rộng, nên xưng căn bệnh trong nhà, tách gia nhập chính vì sự nữa." Trường Cung lấy thực hiện nên, tuy nhiên ko thể lùi được. Đến Lúc Giang, Hoài sở hữu chiến sự, Trường Cung e lại được tạo tướng tá, kêu ca rằng: "Năm ngoái mặt mày tao bị sưng, ni sao ko tái ngắt phát?" Từ ấy Trường Cung sở hữu căn bệnh thì ko chịu đựng trị liệu.[2][3][14]

Tháng 5 ÂL năm Vũ Bình loại 4 (573), Hậu Chủ sai Từ Chi Phạm fake rượu độc cho tới mang lại Trường Cung; ông phát biểu với vương vãi phi Trịnh thị rằng: "Ta trung thành với chủ phụng sự bề bên trên, sở hữu tội gì mà với trời nhưng mà nhận rượu độc thế này?" Trịnh thị hỏi: "Sao ko nài bắt gặp thiên tử?" Trường Cung nói: "Thiên tử còn rất có thể bắt gặp hoặc sao?" Rồi tu rượu độc nhưng mà thất lạc.[2][3][11][12][14]

Triều đình truy tặng Trường Cung thực hiện Giả hoàng việt, Sứ trì tiết, Tịnh, Thanh, Doanh, Tứ, Định 5 châu chư quân sự chiến lược, Lục thượng thư sự, Thái sư, Thái úy công, Tịnh Châu loại sử, thụy là Trung Vũ. [c] Tháng 5 ÂL năm loại 5 (574), Trường Cung được chôn đựng ở phía tây-bắc, cơ hội Nghiệp Thành 15 dặm.[1]

Tính cách[sửa | sửa mã nguồn]

Trường Cung dường như ngoài thánh thiện lành lặn, tuy nhiên tâm tư mạnh mẽ và tự tin, còn tồn tại tiếng nói hoặc và dung mạo đẹp nhất.[2][3] Tương truyền dung mạo của Trường Cung white đẹp nhất như phụ nữ giới, tự động hiềm ko đầy đủ nhằm rời khỏi oách với địch, nên tương khắc mộc thực hiện mặt mày nạ, mọi khi rời khỏi trận thì treo lên.[15][16][17][18]

Các vương vãi căn nhà Bắc Tề tuyển chọn lựa chọn quan liêu viên quốc gia và phụ tá mạc phủ, phần nhiều lấy con em mình căn nhà buôn phong lưu, những thiếu hụt niên thao tác làm việc thả ưng dắt chó, chỉ mất bọn Tương Thành vương vãi Cao Dục (con trai loại 8 của Cao Hoan), Quảng Ninh vương vãi Cao Hiếu Hành và Trường Cung chào gọi nhiều kẻ sĩ tài giỏi năng văn học tập và kỹ năng rộng lớn người, nên được đương thời ca tụng ngợi.[19][20]

Trường Cung thực hiện tướng tá, chăm chỉ đối với cả những việc lặt vặt. Mỗi Lúc Trường Cung sở hữu khoản ngon, mặc dù đơn giản vài ba trái khoáy dưa, ắt cũng phân tách mang lại tướng tá sĩ. Khi xưa ở Doanh Châu, Hành tham lam quân Dương Sĩ Thâm trưng bày tang hội chứng, khiến cho Trường Cung chịu đựng miễn quan liêu. Đến trận Định Dương, Sĩ Thâm ở vô quân, e bắt gặp vạ. Trường Cung nghe được thì nói: "Ta vốn liếng không tồn tại ý này." Rồi mò mẫm lỗi nhỏ, trị đòn Sĩ Thâm đôi mươi trượng, nhằm ông tao yên ổn lòng.[2][3]

Từng sở hữu chuyến Trường Cung vô triều, Lúc trở rời khỏi thì kẻ hầu tan thất lạc cả, chỉ với 1 người. Trường Cung 1 mình trở lại, ko khiển trách cứ ai. Vũ Thành đế thưởng công trận Mang Sơn, mệnh mang lại căn nhà buôn mua sắm mang lại Trường Cung đôi mươi người thiếp, ông chỉ nhận một.[2][3]

Trường Cung giải ngân cho vay cho tới ngàn vàng, trước lúc thất lạc đem giấy tờ nợ rời khỏi thắp tinh khiết.[2][3]

Lan Lăng vương vãi nhập trận khúc[sửa | sửa mã nguồn]

Lan Lăng vương vãi nhập trận khúc (兰陵王入阵曲) còn mang tên Đại Diện (大面, tạm thời dịch: mặt mày nạ) là bài xích ca múa được người Bắc Tề sáng sủa tác nhằm ca tụng Trường Cung sau đại thắng Mang Sơn. Điệu múa tế bào phỏng thế lãnh đạo tác chiến và sử dụng võ khí đâm bị tiêu diệt kẻ địch của Trường Cung.[15][16][17][18]

Đời Tùy, vũ khúc được đi vào cung đình,, tức là sử dụng nữ giới vũ công chứ không phái mạnh. Đến trung kỳ đời Đường, vũ khúc từ từ trở thành hạnh phúc rộng lớn, vứt đi sắc thái mạnh mẽ và tự tin, tức là "nhuyễn vũ". Do bị Đường Huyền Tông loại ngoài lễ nhạc và đi vào giáo phường vô cung, vũ khúc chính thức gia nhập vô dân gian trá. Đời Nam Tống, vũ khúc kết phù hợp với làn điệu Nhạc phủ, gọi là Lan Lăng vương vãi mạn (兰陵王慢). Như vậy vũ khúc tiếp tục trọn vẹn thất lạc chuồn hình dáng thuở đầu, nói theo một cách khác là tiếp tục thất truyền ở Trung Quốc.[21]

May mắn thay cho, Lan Lăng vương vãi nhập trận khúc truyền quý phái Nhật Bản vô đời Đường. Vũ khúc được nữ giới Thiên hoàng Kōken thời kỳ Nara cực kỳ yêu thương mến, trở thành thịnh hành vô dân gian trá. Nhờ cơ, vũ khúc trở nên một trong những phần vô nhã nhạc Nhật Bản, thông thường gọi là Lăng vương, cho tới này vẫn còn đó không thay đổi độ quý hiếm. Năm 1986, thị trấn Từ, TP.HCM Hàm Đan trải qua Chuyên Viên Nhật Bản mò mẫm cơ hội bình phục vũ khúc này. Ngày 5 cho tới 7/9/1992, TP.HCM Hàm Đan chào đoàn nhã nhạc Nhật Bản quý phái màn trình diễn Lan Lăng vương vãi nhập trận khúc trước mộ Cao Trường Cung (mộ dông, điểm tìm kiếm được bia).[21]

Xem thêm: tôi là ai? 1998

Bia và văn bia[sửa | sửa mã nguồn]

Bia mộ của Trường Cung được Tri Từ Châu [d] Bùi Mẫn Trung xẻ rời khỏi vô năm Quang Tự loại đôi mươi (1894). Bia được điêu không giống bằng đá tạc xanh rớt, cao 4,1 m.[1]

Mặt trước của bia ở đầu sở hữu 16 chữ triện rộng lớn, chia thành 4 hàng: "Tề cố Giả Hoàng việt Thái sư Thái úy công Lan Lăng Trung Vũ vương vãi bi"; bên dưới sở hữu 18 sản phẩm x 36 chữ lệ. Mặt sau bia ở đầu sở hữu bài xích thơ ngũ ngôn bởi em trai loại 5 của Trường Cung là An Đức vương vãi Cao Duyên Tông thực hiện ra; ở bên dưới sở hữu 26 sản phẩm x 52 chữ, tuy nhiên bị phong hóa thất lạc 16 chữ.[1]

Năm 1988, bia được thừa nhận là văn vật bảo lãnh trọng tâm cấp cho vương quốc.[1]

Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]

 1. ^ a b c d e f g h i j k l m Mã Trung Lý, Bắc Tề Lan Lăng vương vãi Cao Túc mộ cập bi văn thuật lược (北齐兰陵王高肃墓及碑文述略, tạm thời dịch: Tóm tắt trình diễn về mộ và văn bia của Lan Lăng vương vãi Cao Túc căn nhà Bắc Tề, coi bạn dạng scan bên trên đây), luyện san Trung Nguyên Văn Vật, kỳ 2/1988
 2. ^ a b c d e f g h i j k l m n o Bắc Tề thư quyển 11, liệt truyện 3, Văn Tương 6 vương vãi truyện
 3. ^ a b c d e f g h i j k l m n o Bắc sử quyển 52, liệt truyện 40, Tề tông thất chư vương vãi truyện hạ: Văn Tương chư tử
 4. ^ a b Bắc Tề thư quyển 5, đế kỷ 5, Phế đế kỷBắc sử quyển 7, bạn dạng kỷ 7, Tề bạn dạng kỷ trung đều chép: "Nhâm thân mật, phong Văn Tương đệ nhị tử Hiếu Hành vi Quảng Ninh vương vãi, đệ tam tử Trường Cung vi Lan Lăng vương vãi."
 5. ^ Bắc Tề thư quyển 12, liệt truyện 4, Vũ Thành 12 vương vãi truyện: Nam Dương vương vãi XướcBắc sử quyển 52, liệt truyện 40, Tề tông thất chư vương vãi truyện hạ: Vũ Thành chư tử, Nam Dương vương vãi Xước đều chép: "Nam Dương vương vãi Xước, tự động Nhân Thông, Vũ Thành ngôi trường tử dã. Dĩ ngũ nguyệt ngũ nhật thìn thì sinh, chí ngọ thì, Hậu Chủ nãi sinh. Vũ Thành dĩ Xước hình mẫu Lý phu nhân phi chánh đích, cố biếm vi đệ nhị."
 6. ^ Tư trị thông giám quyển 168, Trần kỷ 2
 7. ^ a b c Bắc Tề thư quyển 16, liệt truyện 8, Đoàn Vinh truyện: Vinh tử Thiều
 8. ^ a b c Bắc sử quyển 54, liệt truyện 42, Đoàn Vinh truyện: Vinh tử Thiều
 9. ^ a b c d Tư trị thông giám quyển 169, Trần kỷ 3
 10. ^ Bắc Tề thư quyển 7, đế kỷ 7, Vũ Thành đế kỷ
 11. ^ a b c d Bắc sử quyển 8, bạn dạng kỷ 8, Tề bạn dạng kỷ hạ
 12. ^ a b c Bắc Tề thư quyển 8, đế kỷ 7, Hậu Chủ kỷ
 13. ^ a b Tư trị thông giám quyển 170, Trần kỷ 4
 14. ^ a b Tư trị thông giám quyển 171, Trần kỷ 5
 15. ^ a b Tùy Đường gia thoại quyển hạ: "Cao Tề Lan Lăng vương vãi Trường Cung bạch loại mĩ phụ nhân, nãi trứ fake diện dĩ đối địch, dữ Chu sư chiến vu Kim Dung hạ, dũng quán tam quân, Tề nhân tráng chi, nãi vi vũ dĩ hiệu kì lãnh đạo kích loại chi dung, viết lách "Đại Diện vũ" dã."
 16. ^ a b Giáo phường ký: "Đại Diện xuất Bắc Tề Lan Lăng vương vãi Trường Cung, tính đảm dũng nhi mạo phụ nhân. Tự hiềm bất túc dĩ uy địch, nãi tương khắc mộc vi fake diện, lâm trận trứ chi, nhân vi demo hí, diệc nhập ca khúc."
 17. ^ a b Thái Bình ngự lãm quyển 569, Nhạc cỗ 7: "‘Nhạc phủ tạp lục’ viết: Đại Diện xuất vu Bắc Tề. Tề Lan Lăng vương vãi Trường Cung, tài vũ nhi mạo mĩ, thông thường trứ fake diện dĩ đối địch. Thường kích Chu sư Kim Dung hạ, dũng quán tam quân. Tề nhân tráng chi, vi demo thanh, dĩ hiệu kỳ chỉ tổng kích loại chi dung. Tục vi chi Lan Lăng vương vãi nhập trận khúc."
 18. ^ a b Cựu Đường thư quyển 29, Chí 9, Âm nhạc 2: "Ca vũ hí, hữu Đại Diện, Bát Đầu, Đạp Diêu Nương, Quật Lỗi Lũy Tử đẳng hí. Huyền Tông dĩ kỳ phi chánh thanh, trí giáo phường vu cấm trung dĩ xử chi... Đại Diện xuất vu Bắc Tề. Bắc Tề Lan Lăng vương vãi Trường Cung, tài vũ nhi diện mĩ, thông thường trứ fake diện dĩ đối địch. Thường kích Chu sư Kim Dung trở thành hạ, dũng quán tam quân, Tề nhân tráng chi, vi demo vũ dĩ hiệu kỳ lãnh đạo kích loại chi dung, vị chi Lan Lăng vương vãi nhập trận khúc."
 19. ^ Bắc Tề thư quyển 10, liệt truyện 2, Cao Tổ 11 vương vãi truyện
 20. ^ Bắc sử quyển 51, liệt truyện 39, Tề tông thất chư vương vãi truyện thượng
 21. ^ a b Mã Trung Lý, Cao Túc cập kỳ Lan Lăng vương vãi nhập trận khúc (高肃及其兰陵王入阵曲, tạm thời dịch: Từ Cao Túc cho tới Lan Lăng vương vãi nhập trận khúc, coi bạn dạng scan bên trên đây), luyện san Văn Vật Xuân Thu, kỳ 3/1992

Ghi chú[sửa | sửa mã nguồn]

 1. ^ Nay là thị trấn Cảnh, địa cấp cho thị Hành Thủy, Hà Bắc.
 2. ^ Đoàn Thiều được trao chức Tịnh Châu loại sử vô năm Hà Thanh thứ nhất (562). Có lẽ triều đình Bắc Tề hiểu rằng Bắc Chu đang được mò mẫm cơ hội liên minh với Đột Quyết, nên tiếp tục ra quyết định điều 1 viên tướng tá tay nghề cao bảo đảm an toàn trọng trấn Tấn Dương.
 3. ^ Bắc Tề thư, tlđd và Bắc sử, tlđd đều chép thụy hiệu của Cao Trường Cung chỉ có một chữ "Vũ".
 4. ^ Từ (磁) Châu ni là thị trấn Từ, Hà Bắc, ko nên địa cấp cho thị Từ (徐) Châu, Giang Tô.