Những Lời Chúc Sinh Nhật Bằng Tiếng Anh Hài Hước

Lời chúc mừng sinh nhật tiếng anh - Sinh nhật luôn là một ngày trọng đại trong cuộc đời của mỗi con người, nhằm đánh dấu một tuổi mới, một giai đoạn mới. Nhưng có bao giờ bạn từng nghĩ rằng, lời chúc mừng sinh nhật bằng tiếng mẹ đẻ thật quá là bình thường hay bạn muốn tạo dấu ấn sâu đậm với đối phương qua lời chúc?

Và bài viết hôm nay sẽ tổng hợp những lời chúc mừng sinh nhật tiếng anh, giúp bạn tạo được sự bất ngờ cho người khác cũng như bạn có thể chúc mừng các bạn bè quốc tế. 


Mục lục

Bạn đang xem: Những Lời Chúc Sinh Nhật Bằng Tiếng Anh Hài Hước

Lời chúc mừng sinh nhật tiếng anh ý nghĩaStt chúc mừng sinh nhật tiếng anh cho người thân yêuLời chúc sinh nhật bằng tiếng anh dành riêng cho nam, nữLời chúc sinh nhật bằng tiếng anh dành cho các mối quan hệ tốt đẹp

Lời chúc mừng sinh nhật tiếng anh ý nghĩa

Nhận được lời chúc thì người được chúc luôn vui vẻ đón nhận, dưới đây là những lời chúc mừng sinh nhật tiếng anh ý nghĩa được chúng tôi sưu tầm, mời bạn tham khảo nhé!

Lời chúc sinh nhật tiếng Anh ngắn gọn

1. All the best on your special day!

Tạm dịch: Tất cả mọi thứ tuyệt vời nhất trong ngày đặc biệt của bạn!

2. Have a great birthday!

Tạm dịch: Sinh nhật thật tuyệt vời nhé!

3. Have a fabulous birthday!

Tạm dịch: Sinh nhật tuyệt vời nhé!

4. Have a great one!

Tạm dịch: Có một sinh nhật tuyệt vời nhé!

5. Many more happy returns!

Tạm dịch: Mong bạn nhận được thật là nhiều điều tốt đẹp!

6. I hope you have a fantastic day!

Tạm dịch: Tôi ước bạn sẽ có một ngày thật đặc biệt!

7. I hope you have a wonderful birthday!

Tạm dịch: Tôi ước bạn sẽ có một ngày thật tuyệt vời!

8. Hope you have an enjoyable birthday! You deserve it!

Tạm dịch: Hy vọng bạn sẽ có một sinh nhật thú vị! Bạn xứng đáng với nó!

9. Have a good one!

Tạm dịch: Chúc bạn có một sinh nhật tuyệt vời!

10. May you have a fantastic day and many more to come!

Tạm dịch: Chúc bạn có một ngày thật tuyệt vời và nhiều điều tốt đẹp hơn thế nữa!

11. May your birthday be filled with laughter!

Tạm dịch: Chúc sinh nhật của bạn tràn ngập tiếng cười!

12. I wish you a happier birthday than anyone else has wished you!

Tạm dịch: Tôi chúc bạn sinh nhật vui vẻ hơn bất kỳ ai khác đã chúc bạn!

13. Let’s light the candles and celebrate this special day of your life. Happy birthday!

Tạm dịch: Hãy thắp nến và kỷ niệm ngày đặc biệt này của cuộc đời bạn! Chúc mừng sinh nhật!

14. I hope you have a fantastic day and a fantastic year to come!

Tạm dịch: Tôi hy vọng bạn có một ngày tuyệt vời và một năm tuyệt vời!

15. I wish you all the best on your special day!

Tạm dịch: Tôi ước tất cả mọi điều tốt đẹp nhất sẽ đến với bạn trong ngày đặc biệt này!

16. Blow the candles and play with balloons, because today is the best day to be a kid again!

Tạm dịch: Cùng thổi nến và bóng bay nào, bởi vì hôm nay là một ngày đặc biệt để trở lại tuổi thơ!

17. Love and health I wish you on this perfect birthday!

Tạm dịch: Tôi chúc bạn luôn tràn đầy sức khỏe và tình yêu trong ngày sinh nhật đặc biệt này!

18. Blow the candles and make a wish. It will come true!

Tạm dịch: Hãy thổi nến và ước nguyện, mọi thứ sẽ trở thành sự thật!

19. This is your special day, I hope you enjoy it to the fullest! Love and hugs!

Tạm dịch: Hôm nay là ngày đặc biệt của bạn, mong rằng bạn hãy tận hưởng nó! yêu bạn ôm bạn!

20. May your birthday be filled with laughter!

Tạm dịch: Mong rằng sinh nhật của bạn tràn ngập tiếng cười!

*
Lời chúc mừng sinh nhật tiếng Anh ngắn gọn

Lời chúc mừng sinh nhật bằng tiếng Anh hài hước

1. I like to give back to people what they gave to me on my birthday, so here is nothing! Happy birthday.

Tạm dịch: Tôi muốn trả lại cho mọi người những gì họ đã tặng cho tôi vào ngày sinh nhật của tôi, vì vậy ở đây không có gì! Chúc mừng sinh nhật.

2. It’s amazing! I remembered to buy you a birthday card BEFORE Facebook told me it was your birthday. Have a great day.

Tạm dịch: Ngạc nhiên! Tôi nhớ mua cho bạn một tấm thiệp sinh nhật TRƯỚC KHI Facebook cho tôi biết đó là sinh nhật của bạn. Có một ngày tuyệt vời.

3. On your birthday, you should forget the past as it cannot be changed and forget the future because we don’t know what will happen. But what about the present? You may as well forget that too, as I didn’t get you one.

Tạm dịch: Vào ngày sinh nhật, bạn nên quên đi quá khứ vì nó không thể thay đổi và quên tương lai vì chúng ta không biết điều gì sẽ xảy ra. Nhưng hiện tại thì sao? Bạn cũng có thể quên điều đó, vì tôi đã không lấy cho bạn một cái.

4. You are one of the most difficult people to buy a gift for, so I didn’t bother. Happy birthday.

Tạm dịch: Bạn là một trong những người khó mua quà nhất nên tôi không bận tâm. Chúc mừng sinh nhật.

5. Intelligent, handsome and witty. But less about me, it’s your birthday after all.

Tạm dịch: Thông minh, đẹp trai và hóm hỉnh. Nhưng ít về tôi, đó là sinh nhật của bạn sau tất cả.

6. I’ve got an idea, let’s give you so much to drink that I can convince you it’s my birthday and then you’ll buy me a present! Have a very happy birthday.

Tạm dịch: Tôi có một ý tưởng, hãy cho bạn uống thật nhiều để tôi có thể thuyết phục bạn rằng đó là sinh nhật của tôi và sau đó bạn sẽ mua cho tôi một món quà! Chúc một sinh nhật vui vẻ.

7. I was going to put candles on your birthday cake, but there isn’t enough room for that many! Happy birthday.

Tạm dịch: Tôi đã định cắm nến trên bánh sinh nhật của bạn, nhưng không có đủ chỗ cho nhiều như vậy! Chúc mừng sinh nhật.

8. Well done on getting older. Have a great birthday.

Tạm dịch: Rất tốt khi già đi. Chúc một sinh nhật vui vẻ.

9. Wow, this is the oldest you have ever been. Congratulations and happy birthday.

Tạm dịch: Chà, đây là chiếc xe lâu đời nhất mà bạn từng đến. Xin chúc mừng và sinh nhật vui vẻ.

10. I was going to make an old age joke on your birthday, but it’s gotten to the point where it’s getting serious. Happy birthday.

Xem thêm: con của hoàng kim khánh la ai

Tạm dịch: Tôi định đùa tuổi già vào ngày sinh nhật của bạn, nhưng nó đã trở nên nghiêm trọng đến mức. Chúc mừng sinh nhật.

11. Never forget that age is simply a number…..but a very big one in your case.

Tạm dịch: Đừng bao giờ quên rằng tuổi chỉ đơn giản là một con số… ..nhưng nó là một con số rất lớn trong trường hợp của bạn.

12. Some might say you are over the hill but it is certainly better than being buried underneath it. Wishing you a very happy birthday.

Tạm dịch: Một số người có thể nói rằng bạn đang ở trên ngọn đồi nhưng điều đó chắc chắn tốt hơn là bị chôn vùi bên dưới nó. Chúc bạn một sinh nhật thật hạnh phúc.

13. It is proven that the more birthdays you have, the longer you will live. Here’s to another one for you. Happy birthday.

Tạm dịch: Người ta chứng minh rằng bạn càng có nhiều sinh nhật, bạn càng sống lâu. Đây là một cái khác cho bạn. Chúc mừng sinh nhật.

14. Another year older and wiser…..or just older in your case. Happy birthday.

Tạm dịch: Một năm nữa già hơn và khôn ngoan hơn… .. hoặc chỉ già hơn trong trường hợp của bạn. Chúc mừng sinh nhật.

15. I’m calling the firemen, there’s a huge fire in the kitchen……oh wait no, that’s just your birthday cake!

Tạm dịch: Tôi đang gọi lính cứu hỏa, có một đám cháy lớn trong nhà bếp …… ồ khoan đã, đó chỉ là chiếc bánh sinh nhật của bạn!

Tự chúc sinh nhật bản thân bằng tiếng Anh

Bạn đã bao giờ gửi lời chúc mừng sinh nhật cho bản thân mình chưa? Gửi bằng tiếng Việt thì cũng thường thôi, hãy làm mới các lời chúc sinh nhật bằng tiếng anh để mọi việc thêm ý nghĩa nhé!

1. Dear me, from today on I will grow one year older. I must Less childish and more mature myself.

Tạm dịch: Tôi ơi, từ hôm nay mình đã thêm một tuổi rồi. Bản thân phải bớt trẻ con và trưởng thành hơn nhé.

2. Thank you everyone for congratulating me on my birthday. Wishing tomorrow’s self will be better than today’s self. Happy birthday to me.

Tạm dịch: Cảm ơn mọi người đã chúc mừng sinh nhật tôi. Chúc cho tôi của ngày mai sẽ tốt hơn tôi của hôm nay. Chúc mừng sinh nhật!

3. On this birthday, wish for me to always achieve what I want, find what I’m looking for and all wishes come true. Happy Birthday To Me!

Tạm dịch: Nhân dịp sinh nhật, chúc cho bản thân luôn đạt được những điều mình muốn, tìm được điều mình đang tìm và đạt được mọi điều mong ước. Chúc mừng sinh nhật.

4. Happy birthday little girl. Suddenly I have to become an adult.

Tạm dịch: Chúc mừng sinh nhật cô gái bé nhỏ. Tự nhiên phải lớn rồi. 

5. Once upon a time, 20 years ago a little angel was born. She is now grown up and beautiful. Wish her all the best. Happy birthday to me!

Tạm dịch: Ngày xưa, 20 năm về trước có một thiên thần nhỏ ra đời. Cô ấy bây giờ đã lớn lên và xinh đẹp. Chúc mọi điều tốt đẹp sẽ đến với cô ấy. Chúc mừng sinh nhật tôi!

6. In life, I am just a leaf among a forest. I am not afraid to be in the sun and the wind to make me more mature. Love myself and happy birthday to me.

Tạm dịch: Trong cuộc sống, tôi chỉ là chiếc lá giữa một rừng cây. Tôi không ngại nắng gió để trưởng thành hơn. Yêu bản thân và chúc mừng sinh nhật nhé tôi ơi!

*
Tự chúc sinh nhật bản thân bằng tiếng Anh

Stt chúc mừng sinh nhật tiếng anh cho người thân yêu

Lời chúc sinh nhật bằng tiếng Anh cho người yêu

Người yêu của bạn sẽ rất vui và thích thú khi năm nay bạn gửi những lời chúc mừng sinh nhật người yêu tiếng anh nhân ngày sinh nhật cùng với những lời có cánh thì sẽ ghi điểm ít nhiều cho đối phương đó nha.

1. This present is not valuable itself, but it is a souvenir here, it brings almost my warm sentiment. Happy birthday to you.

Tạm dịch: Tặng phẩm này riêng nó chẳng có ý nghĩa gì cả, nhưng mà kỉ niệm ở đây là anh gửi cho em tất cả những tình cảm tha thiết nhất. Sinh nhật vui vẻ.

2. While many people may be thinking of you on your birthday, I want you to know I’m first on that list! Happy Birthday to the most special girl in my life!

Tạm dịch: Trong khi rất nhiều người nghĩ đến em trong ngày sinh nhật, anh muốn em biết rằng, anh đứng đầu trong danh sách đó. Chúc mừng sinh nhật cô gái đặc biệt nhất trong cuộc đời tôi.

3. On the occasion of your 20th birthday, wish you were younger, beautiful and happier. The best wishes including luck and the best happiness will come to you in the new age.

Tạm dịch: Nhân dịp sinh nhật lần thứ 20 của em, chúc em luôn tươi khỏe, trẻ đẹp. Cầu mong những gì may mắn nhất, tốt đẹp nhất và hạnh phúc nhất sẽ đến với em trong tuổi mới.

4. Send you my beautiful wishes that are as sweet as a flower to be your companion till the end of the world. Happy birthday to you!

Tạm dịch: Gửi đến em những lời chúc tốt đẹp nhất, ngọt ngào như những bông hoa này, vì em đã cùng anh đi đến tận cùng thế giới. Chúc em sinh nhật hạnh phúc !

5. With each year I love you more and more. Happy birthday sweet love!

Tạm dịch: Cứ mỗi năm anh lại yêu em nhiều và nhiều hơn nữa. Chúc mừng sinh nhật em yêu!

6. Happy Birthday!! I love you so freaking’ much, hope you have an awesome birthday!

Tạm dịch: Sinh nhật vui vẻ! Tớ yêu cậu rất nhiều, hy vọng cậu có một ngày sinh nhật tuyệt vời.

7. Nothing brings me more happiness than the smile on your face. I want to see that smile on my friend’s lips forever. Celebrate! You deserve the best.

Tạm dịch: Không gì có thể làm anh hạnh phúc hơn nụ cười trên khuôn mặt em. Anh muốn nhìn thấy nụ cười trên đôi môi bạn gái anh mãi mãi. Chúc mừng. Em xứng đáng những điều tốt đẹp nhất

Những câu chúc mừng sinh nhật tiếng anh hay gửi Bố, Cha yêu

Có thể với những lời chúc mừng sinh nhật bố, cha yêu đổi cách bằng tiếng anh sẽ làm cho bố, cha của bạn bất ngờ và nở nụ cươid tươi. Hãy điểm qua các lời chúc dưới đây nhé.

1. Growing up, I always admired your awards. Today, I have to say that you deserve the Best Dad in the World award for all that you do. Have a happy birthday, Dad. You deserve the best!

Tạm dịch: Trưởng thành rồi, con luôn ngưỡng mộ các thành quả của bố. Hôm nay, con muốn nói rằng bố xứng đáng nhận được giải thưởng Người bố tuyệt vời nhất Thế giới cho tất cả những gì bố làm. Chúc mừng sinh nhật bố. Bố xứng đáng nhận được những gì tốt nhất.

2. I always wanted to grow up to be just like you, and I still haven’t changed my mind. You are my perfect example of strength and love, and I aspire to be the same type of dad to my kids that you have always been for me. Happy birthday!

Tạm dịch: Con luôn muốn lớn lên được giống như bố, và con vẫn chưa thay đổi ý định đó đâu. Bố là hình mẫu hoàn hảo của sự vững chãi và tình yêu thương, và con mong muốn trở thành một người cha như những gì bố luôn dành cho con. Chúc mừng sinh nhật bố!

3. Dad, you were there for me from the day I was born, always having my best interests in mind. You are one of the most important people in my life and I love you with my whole heart. Happy birthday, Dad!

Tạm dịch: Bố à, bố đã có mặt từ ngày con chào đời, luôn là mối quan tâm hàng đầu của con. Bố là một trong những người quan trọng nhất đời con và con yêu bố vô cùng. Chúc mừng sinh nhật, bố!

4. Happy birthday to the best father ever. I remember when you cleaned up my skinned knees, held my hand across the street, taught me how to reach for the stars. You are my inspiration and my hero.

Tạm dịch: Chúc mừng sinh nhật người cha tuyệt nhất trên đời. Con nhớ rằng khi bố rửa sạch vết trầy da trên đầu gối con, nắm tay con đưa sang đường, dạy con cách vươn tới những vì sao. Bố chính là nguồn cảm hứng và là người anh hùng của con.

5. Now that I’m a parent myself, I have a deeper appreciation for everything you do. I aspire to be just as amazing at this parenting thing as you. Love you, Dad!

Tạm dịch: Giờ đây khi con cũng đã làm cha mẹ, con mới thấu hiểu tất cả những gì bố làm. Con cũng mong muốn mình nuôi con tuyệt vời như bố mẹ. Con yêu bố.

Những câu chúc mừng sinh nhật tiếng anh gửi Mẹ yêu

Cũng giống như bố thì mẹ của bạn cũng sẽ bất ngời với lời chúc sinh nhật mẹ tiếng anh. Mời bạn tham khảo các câu chúc sau:

1. Happy birthday, Mom! I want you to know that I am nothing without you, but I can be everything with you by my side. Love you!

Tạm dịch: Chúc mừng sinh nhật, Mẹ yêu! Con muốn mẹ biết rằng con chẳng là gì khi không có mẹ, nhưng con có thể là tất cả khi mẹ bên con. Yêu mẹ!

2. If you were not my mom already, then I would be absolutely jealous of whoever was your daughter. You’re awesome, Mom. Happy Birthday!

Tạm dịch: Nếu mẹ không phải là mẹ của con thì con sẽ cực kỳ ghen tị với ai làm con gái mẹ mất. Mẹ là tuyệt nhất trên đời, mẹ yêu ơi. Chúc mừng sinh nhật mẹ!

3. As you wake up this morning, I hope you enjoy the crisp fresh air full of bright sunshine and relish the sound of chirping birds. May every morning be as bright and special as the joy you bring to my life. Happy birthday, Mom!

Tạm dịch: Khi mẹ thức dậy vào sáng nay, con hy vọng mẹ tận hưởng được không khí trong lành của ánh nắng ban mai và tiếng chim ca líu lo. Cầu mong mỗi sáng đều rạng rỡ và đặc biệt như niềm vui mẹ mang đến cuộc đời con. Chúc mừng sinh nhật mẹ yêu!

4. Every day I wake up, I always have you to thank. I have your guidance, your warmth, your love, and your heart: someone who loves me unconditionally. Right or wrong, you are always my Mom.

Xem thêm: keyd là ai trong hero team

Tạm dịch: Mỗi sáng thức dậy, con luôn thầm cảm ơn mẹ. Con có được sự dẫn lối, sự ấm áp, tình yêu và trái tim của mẹ: một người yêu con vô điều kiện. Cho dù đúng hay sai, mẹ vẫn luôn là mẹ yêu của con.

5. Mom, no one can ever take your place in my heart. I love you forever and ever. No matter where I go or whom I meet, you will always be Number One to me.

Tạm dịch: Mẹ yêu, không ai có thể thay thế vị trí của mẹ trong trái tim con. Con yêu mẹ mãi mãi. Cho dù con đến đâu và gặp ai đi chăng nữa, mẹ vẫn sẽ luôn là Số 1 đối với con.