Nhạc Chuông Tiếng Đồng Hồ Tích Tắc Mp3, Cách Chỉnh Chuông Đồng Hồ Quả Lắc Đơn Giản Nhất

Tuyển tập Bộ đề Đọc hiểu văn bản Kim đồng hồ tích tắc hay nhất. Tổng hợp, sưu tầm các đề Đọc hiểu văn bản Kim đồng hồ tích tắc đầy đủ nhất.

Đọc hiểu văn bản Kim đồng hồ tích tắc - Đề số 1

Đọc đoạn thơ:

Bạn đang xem: Nhạc Chuông Tiếng Đồng Hồ Tích Tắc Mp3, Cách Chỉnh Chuông Đồng Hồ Quả Lắc Đơn Giản Nhất

Kim đồng hồ tích tắc, tích tắc

Hai tiếng động nhỏ bé kia

Hơn mọi ầm ào gầm thét

Là tiếng động khủng khiếp nhất đối với con người

Đó là thời gian

Nó báo hiệu mỗi giây phút đi qua không trở lại

Nhắc nhở cái gì đang đợi ta ở cuối

Nhưng anh, anh chẳng sợ nó đâu

Thời gian – đó là chiều dài những ngày ta sống bên nhau

Thời gian – đó là chiều dày những trang ta viết

Bây giờ anh mới hiểu hếtcâu nói trong kịch Sexpia:

“Tồn tại hay không tồn tại”

Không có nghĩa là sống hay không sống

Mà là hành động hay không hành động

Nhận thức hay không nhận thức


Tác động vào cuộc đời hay quay lưng lại nó?

Anh không băn khoăn mình có tài hay kém tài, thành công hay thất bại

Chỉ day dứt một điều: Làm sao với những sự vật bình thường

Những ngày tháng bình thường

Như chiếc hộp con, như tờ lịch trên tường

Ta biến thành con tàu, thành tấm vé

Những ban mai lên đường.

(Cho Quỳnh những ngày xa-Lưu Quang Vũ, NXB Hội nhà văn, 2010)

Thực hiện các yêu cầu:

Câu 1. Đoạn trích trên được viết theo thể thơ nào?

Câu 2. Theo đoạn trích, tiếng động khủng khiếp đối với con người là gì?

 Câu 3. Anh/ chị hiểu nội dung các dòng thơ sau như thế nào?

Ta biến thành con tàu, thành tấm vé

Những ban mai lên đường.

Câu 4. Thông điệp nào của đoạn trích có ý nghĩa nhất với anh/ chị?

Hướng dẫn giải

Câu 1: Thể thơ: tự do.

Câu 2:

Tiếng động khủng khiếp đối với con người: Kim đồng hồ tích tắc, tích tắc. Đó là thời gian.

Câu 3: 

– Thể hiện khát vọng lên đường, dấn thân, nhập cuộc, sống hết mình với cuộc đời của nhà thơ.

– Mỗi người cần có lối sống tích cực.

Câu 4:

– Thông điệp ý nghĩa nhất: biết trân trọng thời gian hoặc sống cống hiến…

*

Đọc hiểu văn bản Kim đồng hồ tích tắc - Đề số 2

Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu từ câu 1 đến câu 4:

Anh viết thâu đêm, đánh vật với từng trang

Rồi thao thức không sao ngủ được

Kim đồng hồ tích tắc, tích tắc

Hai tiếng động nhỏ bé kia

Hơn mọi ầm ào gầm thét

Là tiếng động khủng khiếp nhất đối với con người

Đó là thời gian

Nó báo hiệu mỗi giây phút qua đi không trở lại

Nhắc nhở cái gì đang đợi ta ở cuối

Nhưng anh, anh chẳng sợ nó đâu

Thời gian – đó là chiều dài những ngày ta sống bên nhau

Thời gian – đó là chiều dày những trang ta viết

Xem thêm: tôi là ai? 1998

Bây giờ anh mới hiểu hết câu nói trong kịch Shakespeare:

Tồn tại hay không tồn tại

Không có nghĩa là sống hay không sống

Mà là hành động hay không hành động

Nhận thức hay không nhận thức, tác động vào cuộc đời hay quay lưng lại với

nó?

Anh không băn khoăn mình có tài hay kém tài, thành công hay thất bại

Chỉ day dứt một điều: làm sao với những sự vật bình thường

Những ngày tháng bình thường

Như chiếc hộp con, như tờ lịch trên tường (*)

Ta biến thành con tàu, thành tấm vé

Những ban mai lên đường.

(Lưu Quang Vũ, Cho Quỳnh những ngày xa, dẫn theo thivien.net)

Câu 1: Xác định phong cách ngôn ngữ của đoạn trích. (0,5 điểm)

Câu 2: Theo tác giả, vì sao tiếng kim đồng hồ lại là tiếng động khủng khiếp nhất đối với con người? (0,5 điểm)

Câu 3: Hình ảnh tấm vé và con tàu trong câu thơ: Ta biến thành con tàu, thành tấm vé tượng trưng cho điều gì? (1,0 điểm)

Câu 4: Anh/chị hãy nêu lên 02 thông điệp được rút ra từ đoạn trích. (1,0 điểm) 

Hướng dẫn giải

Câu 1:

- Phong cách ngôn ngữ: Nghệ thuật 

Câu 2:

Vì: 

- Nó báo hiệu mỗi giây phút đi qua không trở lại 

- Nhắc nhở cái gì đang đợi ta ở cuối. 

Câu 3: Tượng trưng cho hành động lên đường, tiến lên phía trước. 

Câu 4:

Gợi ý: 

- Biết quý trọng thời gian 

- Không ngừng hành động 

- Trân trọng những hạnh phúc bình dị, nhỏ bé xung quanh mình

Đọc hiểu văn bản Kim đồng hồ tích tắc - Đề số 3

Thực hiện các yêu cầu sau:

Câu 1 (1,0 điểm): Chỉ ra phương thức biểu đạt chính của đoạn trích.

Câu 2 (2,0 điểm): Xác định giọng điệu chủ đạo của các câu thơ sau và nêu tác dụng của nó trong việc thể hiện nội dung:

Thời gian – đó là chiều dài những ngày ta sống bên nhau

Thời gian – đó là chiều dày những trang ta viết

Bây giờ anh mới hiểu hết câu nói trong kịch Secxpia:

Tồn tại hay không tồn tại

Không có nghĩa là sống hay không sống

Mà là hành động hay không hành động

nhận thức hay không nhận thức, tác động vào cuộc đời hay quay lưng lại nó?

Câu 3 (2,0 điểm): Theo anh (chị), điều tác giả muốn gửi gắm trong những câu thơ “Anh không băn khoăn mình có tài hay kém tài, thành công hay thất bại/ Chỉ day dứt một điều: làm sao với những sự vật bình thường/ Những ngày tháng bình thường” là gì?

Câu 4 (1,0 điểm): Từ đoạn thơ trên hãy rút ra cho mình một bài học có ý nghĩa.

Hướng dẫn giải

Câu 1 (1,0 điểm)

Phương thức biểu đạt chính của đoạn trích trên là: Biểu cảm

Câu 2 (2,0 điểm)

– Giọng điệu chủ đạo của các câu thơ là: Cắt nghĩa- lí giải/ Trăn trở, suy tư (1,0 điểm)

– Tác dụng của giọng điệu trên là: Làm tăng tính triết lí, nhấn mạnh vào quan niệm về thời gian, về lẽ sống, thể hiện vẻ đẹp trí tuệ của tác giả. (1,0 điểm)

Câu 3 (2,0 điểm)

– Vấn đề khiến ta phải trăn trở không phải là năng lực (có tài hay kém tài), cũng không phải là những kết quả đạt được (thành công hay thất bại) mà là thái độ sống, sự ứng xử với những gì rất đỗi gần gũi, thân quen, bình dị (những sự vật bình thường), với từng khoảnh khắc thời gian bình thường trong cuộc sống hàng ngày. (1,0 điểm)

– Cần biết trân trọng hạnh phúc giản dị đời thường. (1,0 điểm)

Xem thêm: bạn là ai trong aikatsu

Câu 4 (1,0 điểm)

– Học sinh biết rút ra một bài học có ý nghĩa. (0,5 điểm) (ví dụ: Biết quý trọng thời gian; biết trân trọng những điều nhỏ bé, bình dị xung quanh mình…)

– Nêu một cách ngắn gọn vì sao bản thân cho đó là bài học ý nghĩa. (0,5 điểm) (ví dụ: Vì thời gian một đi không trở lại, cuộc sống ngắn ngủi này rất đáng quý; nếu đánh mất đi thời gian là đánh mất tất cả; vì hạnh phúc của con người bắt đầu từ những điều bình dị, bé nhỏ, có ý nghĩa với mình…)