ông trời là ai

Bách khoa toàn thư há Wikipedia

Đạo giáo
Taijitu

Học thuyết

Bạn đang xem: ông trời là ai

 • Đạo
 • Đức
 • Vô cực
 • Thái cực
 • Âm dương
 • Vô vi
 • Tất nhiên
 • Bất tử
 • Ngũ hành
 • Khí
 • Thiên
 • Địa

Thực hành

 • Bùa lục
 • Chiêm bốc
 • Chú ngữ
 • Đạo dẫn
 • Hành khí
 • Lôi pháp
 • Luyện thần
 • Ngoại đan
 • Nội đan
 • Phục thực
 • Thực liệu
 • Tịch cốc

Văn bản

 • Kinh Dịch
 • Âm Phù kinh
 • Bão Phác Tử
 • Đạo đức kinh
 • Độ Nhân kinh
 • Hoàng Đế nội kinh
 • Nam Hoa kinh
 • Liệt tử
 • Linh hướng dẫn kinh
 • Sơn Hải kinh
 • Thái Bình kinh
 • Thượng Thanh kinh
 • Daozang

Các vị thần

 • Tam thanh
 • Tứ Ngự
 • Ngọc Hoàng Thượng đế
 • Tây Vương Mẫu
 • Tam Hoàng Ngũ Đế
 • Bát Tiên
 • Thập nhị kim tiên
 • Lục thập thái tuế
 • Nhị thập chén tú
 • Thập Điện Diêm vương
 • Bành Tổ
 • Long vương
 • Đại Tiên
 • Tiên
 • Trung ương Thiên quan
 • Địa thượng Thiên tiên

Người

 • Lão Tử
 • Trang Tử
 • Trương Đạo Lăng
 • Trương Giác
 • Cát Hồng

Trường phái

 • Chân Đại đạo
 • Phái Kim Đan
 • Phái Lầu Quán
 • Phái Linh Bảo
 • Phái Thượng Thanh
 • Phái Tịnh Minh
 • Phái Võ Đang
 • Thái Bình Đạo
 • Thiên sư Đạo
 • Toàn Chân đạo

Đất thánh

 • Đạo quán
 • Động thiên
 • Bồng Lai tam đảo
 • Thiên đình

Tác phẩm

 • Đông du ký
 • Phong thần thao diễn nghĩa
 • Tây du ký
 • x
 • t
 • s
Tượng Ngọc Hoàng 玉皇, cổ vật thời mái ấm Nguyễn
Chân dung đức Ngọc Hoàng Đại Đế 玉皇大帝

Ngọc Hoàng Thượng đế (chữ Hán: 玉皇上帝), cũng gọi Ngọc Hoàng Đại Đế (玉皇大帝), gọi tắt là Ngọc Hoàng (玉皇) hoặc Ngọc Đế (玉帝) hoặc Ông Trời (Chữ Nôm: 翁𡗶) là những thương hiệu nói đến việc vị vua vô thượng của khung trời, là công ty của vạn vật vô ý niệm tín ngưỡng của Đạo giáo bên trên Trung Quốc và bên trên VN, Triều Tiên.

Tên gọi[1][sửa | sửa mã nguồn]

(玉皇上帝): tên thường gọi của vị vua vô thượng của khung trời, là công ty của Thiên Đình, với khá nhiều tôn xưng không giống nhau như Hạo Thiên Thượng Đế (昊天上帝), Ngọc Hoàng Đại Đế (玉皇大帝), Ngọc Đế (玉帝), Ngọc Hoàng (玉皇), Hạo Thiên Kim Khuyết Chí Tôn Ngọc Hoàng Đại Đế (昊天金闕至尊玉皇大帝), Huyền Khung Cao Thượng Ngọc Hoàng Đại Thiên Đế (玄穹高上玉皇大天帝), Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn Huyền Linh Cao Thượng Đế (玉皇大天尊玄靈高上帝), hoặc dân gian giảo thông thường gọi là Thiên Công (天公, Ông Trời).

Xem thêm: tinna tình là ai

Dưới thời mái ấm Tống, vua Chơn Tông (眞宗, bên trên vị 997-1022) giống như Huy Tông (徽宗, bên trên vị 1100-1126) đều phải sở hữu ban Thánh hiệu mang lại Ngọc Hoàng Đại Đế. Vua Chơn Tông ban mang lại Thánh hiệu là Thái Thượng Thiên Chấp Phù Ngự Lịch Hàm Chơn Thể Đạo Ngọc Hoàng Đại Thiên Đế (太上開天執符御歷含眞體道玉皇大天帝). Vua Huy Tông là Thái Thượng Thiên Chấp Phù Ngự Lịch Hàm Chơn Thể Đạo Hạo Thiên Ngọc Hoàng Thượng Đế (太上開天執符御歷含眞體道昊天玉皇上帝).

Trong những tầm cỡ của Đạo giáo tôn xưng là Hạo Thiên Kim Khuyết Vô Thượng Chí Tôn Tự Nhiên Diệu Hữu Di La Chí Chơn Ngọc Hoàng Đại Đế (昊天金闕無上至尊自然妙有彌羅至眞玉皇大帝). Ngài được coi như là một trong những vị thần linh vô thượng của Đạo giáo, vị thế chỉ bên dưới Tam Thanh Tôn Thần (三清尊神) tuy nhiên thôi. Dưới con cái đôi mắt thế tục, Ngài được kính ngưỡng như vị thần tối vĩ đại, là vua trong những vị thần.

Theo truyền thuyết dân gian giảo, Ngọc Hoàng Thượng Đế không chỉ lâu mạng Thiên Tử cai trị quả đât, mà còn phải thống trị cả Tam giáo Nho, Lão, Thích, cùng theo với chư vị thần tiên của tía đạo này, cũng giống như các cục cưng, địa kỳ, người, quỷ đều nằm trong quyền thống quản lí của Ngài. Ngoài việc vận hành tía cõi Thiên, Địa, Nhân, Ngọc Hoàng Đại Đế còn nhìn coi về việc hưng long, suy bại, chất lượng tốt xấu xa, phước họa của ngoài hành tinh vạn vật. Thuộc hạ vận hành về học tập vụ đem Văn Xương đế quân (文昌帝君); về thương vụ làm ăn đem Quan Thánh Đế Quân (關聖帝君); về công vụ đem Công Thánh Tiên Sư (巧聖先師); về nông vụ đem Thần Nông Tiên Đế (神農先帝); về sự địa hạt đem Đông Nhạc Đại Đế (東岳大帝), Thanh Sơn Vương (青山王), Thành Hoàng Da (城隍爺), Cảnh Chủ Công (境主公), Thổ Địa Công (土地公), Địa Cơ Chủ (地基主); về cõi âm binh đem Phong Đô Đại Đế (酆都大帝) và Thập Điện Diêm vương vãi (十殿閻王).

Theo lý luận của Đạo giáo, Trời đem 13 tầng, từng tầng đem 3 vạn dặm, địa hạt ngoài Trời đi ra được gọi là Vô Cực (無極), cõi vô Trời là Thái Cực (太極). Ngọc Hoàng Đại Đế là thần linh vô thượng vô thượng vô ngoài hành tinh, không còn thảy chư thần linh đều cần vâng mệnh lệnh Ngài. Cõi Trời Thái Cực phân thành 5 cõi Trời không giống nhau: Trung Thiên (中天) đem Ngọc Hoàng Đại Đế an ngự, bên trên chưởng quản lí 36 cõi trời, tía ngàn toàn cầu, bên dưới nhìn coi 72 cõi, không còn thảy bào thai. Đông Thiên (東天) đem Tam quan lại đại đế (三官大帝), công ty quản lí ban phước, kéo dãn dài tuổi tác lâu, giải trừ tai ương, xá tội, tiêu xài nàn. Nam Thiên (南天) đem Văn Hành Thánh Đế (文衡聖帝), công ty quản lí việc ủy nhiệm chư thần linh, tăng giảm, tham khảo, đánh giá công tội của những thần. Tây Thiên (西天) đem Thích-ca Mâu-ni (釋迦牟尼), công ty quản lí việc tín ngưỡng, quy hắn của quả đât. Bắc Thiên (北天) đem Tử Vi Đại Đế (紫微大帝), công ty quản lí việc ban phước, tiêu xài tai, công bố tài phúc.

Lai lịch[2][sửa | sửa mã nguồn]

Về lai lịch của Ngài, theo dõi Cao Thượng Ngọc Hoàng Bản Hạnh Tập Kinh (高上玉皇本行集經) của Đạo giáo nhận định rằng vô thời thời xưa mang trong mình 1 trú xứ thương hiệu Quang Nghiêm Diệu Lạc Quốc (光嚴妙樂國); Quốc Vương xứ này là Tịnh Đức Vương (淨德王), Hoàng Hậu là Bảo Nguyệt Quang (寶月光). Cả nhị đều rộng lớn tuổi tác tuy nhiên không tồn tại con cái nối dõi. thoắt một tối nọ, bà chiêm bao thấy Thái Thượng Lão Quân (太上老君) ẵm một đứa hài nhi đi vào vô thai nhi của Hoàng Hậu. Bà kính cẩn tiếp nhận, cho tới Lúc tỉnh dậy mới mẻ hoặc rằng tôi đã mang bầu. Mang bầu tròn trặn 12 mon, rồi cho tới ngày mồng 9 mon giêng năm Bính Ngọ thì hạ sinh Thái tử. Ngay kể từ khi nhỏ, Thái Tử vẫn thông tuệ, cho tới Lúc vững mạnh phụ tá mang lại Quốc Vương đặc biệt tâm đầu ý hợp, thương dân, thao tác thiện, cứu vớt người bần hàn cay đắng. Sau Lúc vua phụ thân đi đời, Thái Tử kể từ vứt ngôi vị, vô vào Phổ Minh Hương Nham Sơn (普明香岩山) tu đạo, trải qua chuyện 3.200 kiếp, mới mẻ bệnh được Kim Tiên, hiệu là Tự Nhiên Giác Hoàng. Sau ê, lại trải qua chuyện cả ức kiếp mới mẻ bệnh trở thành Ngọc Đế, quyết tử thân thiết mạng nhằm cứu vớt phỏng bọn chúng sinh. Từ ê, mồng 9 mon giêng từng năm được coi như thể ngày khánh đản của Ngọc Hoàng Đại Đế. Tại những Đạo Quán đều phải sở hữu thiết lễ dưng cúng, gọi là Ngọc Hoàng Hội (玉皇會) nhằm nguyện cầu phước trái khoáy, sinh sống lâu. Tại tỉnh Phúc Kiến của Trung Quốc giống như Đài Loan, ngày nay được gọi là ngày Bái Thiên Công (拜天公, Lạy Ông Trời); cho nên vì thế cả mái ấm gia đình rộng lớn nhỏ, già cả trẻ con đều lưu giữ gìn trai giới, tắm cọ thật sạch, thắp nhang hành lễ, vái lễ bái, tụng kinh. Thời xưa, ở phương Bắc của Trung Quốc đem tục lệ tế lễ Ngọc Hoàng, rước tượng Ngài lên đường nằm trong từng thôn buôn. Tương truyền 25 mon 12 là ngày Ngọc Hoàng Đại Đế hạ phàm tuần tra nhân gian giảo, cho nên vì thế những Đạo Quán giống như vô dân gian giảo đều phải sở hữu thắp mùi hương, tụng kinh nhằm nghênh đón Ngài.

Việt Nam[sửa | sửa mã nguồn]

Trong dân gian[sửa | sửa mã nguồn]

Trong đạo Mẫu của VN, Ngọc Hoàng được gọi là Vua phụ thân Ngọc Hoàng, là phụ thân của Thánh Mẫu Liễu Hạnh. Ngọc Hoàng được nghĩ rằng ở và thao tác bên trên một hoàng cung bên trên trời gọi là Thiên Phủ, điểm đem thật nhiều tiên phái đẹp phục dịch, và những thiên tướng tá, thiên binh trông coi.[3]

Truyện dân gian giảo VN kể con cái cóc lên trên cầu Ngọc Hoàng thực hiện mưa. Ngọc Hoàng nhận lời nói rằng mỗi lúc cóc gọi thực hiện mưa xuống trần thế.[4] Câu chuyện phổ biến không giống là "Ngọc Hoàng và người học tập trò nghèo" thì lại mệnh danh quyền năng và sự vô tư của Ngọc Hoàng.[5]

Xem thêm: lý tinh vân là ai

Nhà bác bỏ học tập Nguyễn Văn Huyên đã nhận được xét: "Ông trời so với người dân quê VN là xuất xứ từng sự sinh sống và từng lẽ vô tư. Đấy ko cần là một trong những vị thần trừu tượng và ko thể hiểu. Người tao coi ông như 1 quả đât, vua của những vua. Ông mang trong mình 1 triều đình, ông tinh chỉnh và điều khiển toàn bộ cuộc sống thường ngày bên trên trời và bên dưới khu đất. Ông trừng trị kẻ xấu xa và ban thưởng người tốt".[6]

Di tích thờ Ngọc Hoàng[sửa | sửa mã nguồn]

Đàn Kính Thiên Tràng An, điểm đem tượng thờ Ngọc Hoàng bên trên tầng tối đa của Thiên Đàn

Ở VN đem những di tích lịch sử tại đây thờ Ngọc Hoàng Thượng đế (chỉ đo đếm điểm thờ chủ yếu, ko tính việc phối thờ Ngọc Hoàng vô thật nhiều đền rồng, miếu và năng lượng điện thờ Mẫu Tam Phủ):

 • Đền Đậu An bên trên thôn An Xá, xã An Viên, thị trấn Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên là điểm thờ Ngọc Hoàng Thượng đế với những cục cưng.[7]
 • Điện Bồ Hong bên trên đỉnh núi Cấm nằm trong xã An Hảo, thị trấn Tri Tôn, tỉnh An Giang.[8]
 • Chùa Vân An ở thị xã thị trấn hướng dẫn Lạc, Cao bằng phẳng thờ Ngọc Hoàng Thượng đế và Quan thế âm Bồ Tát với tiệc tùng, lễ hội Lồng Tồng từng năm được tổ chức triển khai vào trong ngày mùng 9 mon Giêng, ngày sinh của Ngọc Hoàng Thượng đế.[9]

Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]

Liên kết ngoài[sửa | sửa mã nguồn]

Tư liệu tương quan cho tới Jade Emperor bên trên Wikimedia Commons