Tìm Số Phần Tử Của Tập Hợp:P=( 13:; 15; 17;, Cho Tập Hợp P=(X

Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânTiếng anh thí điểmĐạo đứcTự nhiên và xã hộiKhoa họcLịch sử và Địa lýTiếng việtKhoa học tự nhiênHoạt động trải nghiệm, hướng nghiệpHoạt động trải nghiệm sáng tạoÂm nhạcMỹ thuật

*

*

*

*

Bạn đang xem: Tìm Số Phần Tử Của Tập Hợp:P=( 13:; 15; 17;, Cho Tập Hợp P=(X

 Số phần tử của tập hợp P = { 13; 15; 17;...;85; 87 } là......

Trình bày bài giải giúp mình luôn ạ, cám ơn 


Viết tập hợp sau bằng cách liệt kê các phần tử của nó và cho biết số phần tử của tập hợp:

Xem thêm: bà chúa đất là ai

A= { x thuộc N / 12 -x = 7 }

C= { x thuộc N / x= 13 + 15 + 17 + ... + 99 }


Câu 1: Cho A {x  N/ 12 x 16}. Tập hợp A được viết bằng cách liệt kê các phần tử là:A. {12; 13; 14; 15; 16} B. {13; 14; 15} C. {13; 14; 15; 16} D. {12; 13; 14; 15}Câu 2: Số phần tử của tập hợp A { x  N / 0 x 20 } là:a) 18 phần tử b) 19 phần tử c) 20 phần tử d) 21 phần tửCâu 3: Kết quả của phép tính 34.33 là:a) 3 b) 37 c)312 d) 1Câu 4: Kết quả của phép tính 99: 95 là:a) 914 b) 945 c)94 d) 184Câu 5: Kết quả của phép tính 5. 42 -18: 32 là:a) 3 b) 37 c)78 d) 80Câu 6: Cho các số: 2790, 3402, 4...

Xem thêm: giặc đến nhà đàn bà cũng đánh là câu nói của ai

Câu 1: Cho A = {x  N/ 12 A. {12; 13; 14; 15; 16} B. {13; 14; 15} C. {13; 14; 15; 16} D. {12; 13; 14; 15}Câu 2: Số phần tử của tập hợp A = { x  N / 0 a) 18 phần tử b) 19 phần tử c) 20 phần tử d) 21 phần tửCâu 3: Kết quả của phép tính 34.33 là:a) 3 b) 37 c)312 d) 1Câu 4: Kết quả của phép tính 99: 95 là:a) 914 b) 945 c)94 d) 184Câu 5: Kết quả của phép tính 5. 42 -18: 32 là:a) 3 b) 37 c)78 d) 80Câu 6: Cho các số: 2790, 3402, 4580, 2130.Số nào chia hết cho cả 2,3,5,9a) 2790 b) 3402 c)4580 d) 2130Câu 7: ƯC(4, 6) = ?a. { 1; 2; 3; 4} b. { 1;3; 4} c. {1; 2 } d. { 2; 4 }Câu 8: BC(4, 6) = ?a. { 0; 4; 6;….} b. { 0; 12; 24;…..} c. { 0; 6;12;… } d. { 12 }Câu 9: ƯCLN( 30;45) = ?a) 10 b) 15 c)30 d) 45Câu 10: BCNN(30;45) = ?a) 90 b) 15 c) 30 d) 45Câu 11: Kết quả của phép tính (-13) + (-28) là:a. -41 b. -31 c. 41 d. -15Câu 12: Kết quả của phép tính 26 + (-10) là:a. 36 b. -36 c. 16 d. -16Câu 13: Kết quả của phép tính (-17) – (-28) là:a. 11 b. -11 c. 45 d. -45Câu 14: Một quyển vở 200 trang có giá 18 nghìn đồng. Với số tiền 350 nghìn đồng bạn Huyềnmua được nhiều nhất bao nhiêu quyển vở?A. 15. B. 19. C. 20 . D. 18Câu 15: Một tàu cần chở 1200 hành khách. Mỗi toa có 12 khoang, mỗi khoang có 8 chỗ ngồi. Hỏitàu hỏa cần ít nhất bao nhiêu toa để chở hết chỗ hành khách đó?A. 12. B. 13. C. 11. D. 14 .Câu 16: Chọn câu trả lời đúng. Tất cả các số nguyên tố có một chữ số là .A. 1;3;5;7 . B. 3;5;7 . C. 2;3;5;9. D. 2;3;5;7 .