Báo Cáo Lưu Chuyển Tiền Tệ (Cash Flow Statement Of Cash Flows Là Gì ?

Khi quản lý một doanh nghiệp hay công ty, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ là một trong những báo cáo có vai trò to lớn mà chủ doanh nghiệp cần để ý. Nếu bạn đang quan tâm tới quá trình vận hành hay khởi nghiệp một công ty, việc hiểu rõ cash flow statement là điều tất yếu nhất. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ chỉ cho bạn cách cấu trúc của CFS và cách bạn có thể sử dụng nó khi phân tích một công ty.

1. Định nghĩa báo cáo lưu hành tiền tệ

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (CFS) , là một bản tóm tắt về những thay đổi trong tiền và các khoản thu chi tương đương với tiền của một doanh nghiệp. Giống như báo cáo thu nhập, cash flow statement giúp đo lường hiệu quả quản lý tài chính của công ty, nghĩa là công ty tạo ra tiền mặt tốt như thế nào.

Bạn đang xem: Báo Cáo Lưu Chuyển Tiền Tệ (Cash Flow Statement Of Cash Flows Là Gì ?

2. Nội dung cash flow statement là gì?

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ gồm các thành phần chính sau:

Tiền từ hoạt động kinh doanhTiền từ hoạt động đầu tưTiền từ hoạt động tài chínhTiết lộ về các hoạt động không dùng tiền mặt, đôi khi được đưa vào khi chuẩn bị theo các nguyên tắc kế toán được chấp nhận chung (GAAP) .

*

3. Mục đích báo cáo lưu hành tiền tệ

Báo cáo lưu hành tiền tệ cho phép các nhà đầu tư nắm rõ công ty đang hoạt động như thế nào, đầu vào tài chính và chi tiêu các khoản tiền khác nhau. Vì vậy, báo cáo lưu hành tiền tệ chiếm vị thế rất quan trọng đối với các nhà đầu tư qua tác dụng đánh giá công ty có vững chắc về tài chính hay không.

Mặt khác, các chủ nợ có thể coi CFS như một công cụ để xác định là khả năng thanh toán của doanh nghiệp và ra quyết định quan trọng khác.

4. Ưu điểm của báo cáo lưu hành tiền tệ

Xác minh khả năng sinh lời và vị trí thanh khoản

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ giúp ban lãnh đạo xác định chắc chắn tình hình thanh khoản và khả năng sinh lời của doanh nghiệp. Tính thanh khoản đề cập đến khả năng thanh toán nghĩa vụ của một người ngay khi nó đến hạn. Vì Báo cáo lưu chuyển tiền tệ trình bày tình trạng tiền mặt của một công ty tại thời điểm thanh toán nên nó trực tiếp giúp xác minh vị thế thanh khoản, điều này cũng áp dụng cho khả năng sinh lời.

Xác minh số dư tiền mặt vốn

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cũng giúp xác minh số dư vốn tiền mặt của doanh nghiệp. Doanh nghiệp có thể xác minh tình trạng tiền mặt nhàn rỗi và / hoặc thừa và / hoặc thiếu, nếu số dư tiền mặt được xác định. Sau khi xác minh tình hình tiền mặt, Ban Giám đốc có thể đầu tư số tiền mặt dư thừa, nếu có, hoặc vay vốn từ các nguồn bên ngoài cho phù hợp để tránh thất thoát tiền mặt.

Xem thêm: con trai của trần đại quang là ai

Quản lý tiền mặt

Nếu Báo cáo lưu chuyển tiền tệ được lập đúng cách, bạn sẽ dễ dàng quản lý tiền mặt. Ban quản lý có thể chuẩn bị một ước tính về nhiều dòng tiền vào và dòng ra của tiền mặt để nó trở nên rất hữu ích cho họ trong việc lập kế hoạch trong tương lai.

Lập kế hoạch và Điều phối

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ được lập trên cơ sở ước tính cho năm kế tiếp. Điều này giúp ban lãnh đạo nắm được cần có bao nhiêu vốn và cho mục đích gì, bao nhiêu tiền mặt được tạo ra từ các nguồn nội bộ, bao nhiêu tiền mặt có thể được mua từ bên ngoài doanh nghiệp. Nó cũng giúp chuẩn bị ngân sách tiền mặt. Do đó, ban quản lý có thể điều phối các hoạt động khác nhau và chuẩn bị kế hoạch với sự trợ giúp của tuyên bố này.

Ưu việt so với Cơ sở Tích lũy của Kế toán

Do một số điều chỉnh kỹ thuật được thực hiện trong trường hợp sau, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ đáng tin cậy hơn hoặc đáng tin cậy hơn so với cơ sở kế toán thu thập.

Xem thêm: tao không biết mày là ai nhưng nếu

5. Các thuật ngữ liên quan

Một số thuật ngữ liên quan tới báo cáo lưu hành tiền tệ hay dùng đó là: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Bản thuyết minh báo cáo tài chính, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ, Bảng cân đối kế toán…

Tạm kết

Qua bài phân tích trên, bdkhtravinh.vn đã đưa cho bạn những thông tin hữu ích về Cash Flow Statement. Hi vọng bạn đã nắm rõ hơn về mục đích và tầm quan trọng của nó trong việc vận hành và kinh doanh của một doanh nghiệp. Cảm ơn đã đón đọc!