thống đốc ngân hàng nhà nước là ai

Thống đốc Ngân mặt hàng Nhà nước lúc này là ai? Cơ cấu tổ chức triển khai của NHNN

Thống đốc Ngân mặt hàng Nhà nước lúc này là ai? Cơ cấu tổ chức triển khai của NHNN (Hình kể từ internet)

Bạn đang xem: thống đốc ngân hàng nhà nước là ai

Thống đốc Ngân mặt hàng Nhà nước lúc này là ai?

Ngân mặt hàng Nhà nước VN là cơ sở ngang cỗ của nhà nước, Ngân mặt hàng Trung ương của nước Cộng hòa xã hội ngôi nhà nghĩa Việt Nam; tiến hành tính năng quản lý và vận hành giang sơn về chi phí tệ, sinh hoạt ngân hàng và nước ngoài hối; tiến hành tính năng của Ngân mặt hàng Trung ương về tạo ra chi phí, ngân hàng của những tổ chức triển khai tín dụng thanh toán và đáp ứng cty chi phí tệ mang đến Chính phủ; quản lý và vận hành giang sơn những cty công nằm trong phạm vi quản lý và vận hành của Ngân mặt hàng Nhà nước. (Điều 1 Nghị toan 102/2022/NĐ-CP)

Còn bên trên Điều 3 Nghị toan 123/2016/NĐ-CP quy định: Sở trưởng, Thủ trưởng cơ sở ngang Sở là member nhà nước và là kẻ hàng đầu Sở, cơ sở ngang Sở, chỉ huy công tác làm việc của Sở, cơ sở ngang Bộ; phụ trách quản lý và vận hành giang sơn về ngành, nghành nghề được phân công; tổ chức triển khai thực hiện và bám theo dõi việc thực hiện pháp lý tương quan cho tới ngành, nghành nghề được gửi gắm vô phạm vi toàn nước.

Thủ trưởng cơ sở ngang Sở tùy từng từng cơ sở tiếp tục mang tên gọi không giống nhau như: Sở trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc; Sở trưởng, Chủ nhiệm Văn chống Chính phủ; Tổng Thanh tra nhà nước và Thống đốc Ngân mặt hàng Nhà nước.

Thống đốc Ngân mặt hàng Nhà nước lúc này là bà Nguyễn Thị Hồng.

Cơ cấu tổ chức triển khai của Ngân mặt hàng Nhà nước

Tại Điều 3 Nghị toan 102/2022/NĐ-CP quy toan về cơ cấu tổ chức tổ chức triển khai của Ngân mặt hàng Nhà nước như sau:

- Vụ Chính sách chi phí tệ.

Vụ Chính sách chi phí tệ sở hữu 6 chống.

- Vụ Quản lý nước ngoài hối hận.

Vụ Quản lý nước ngoài hối hận sở hữu 4 chống.

- Vụ Thanh toán.

Vụ Thanh toán sở hữu 4 chống.

- Vụ Tín dụng những ngành kinh tế tài chính.

Vụ Tín dụng những ngành kinh tế tài chính sở hữu 5 chống.

- Vụ Dự báo, đo đếm.

Vụ Dự báo, đo đếm sở hữu 4 chống.

- Vụ Hợp tác quốc tế.

Vụ Hợp tác quốc tế sở hữu 5 chống.

- Vụ Ổn toan chi phí tệ - tài chủ yếu.

- Vụ Kiểm toán nội cỗ.

Vụ Kiểm toán nội cỗ sở hữu 4 chống.

- Vụ Pháp chế.

Vụ Pháp chế sở hữu 3 chống.

Xem thêm: tùng bt là ai

- Vụ Tài chủ yếu - Kế toán.

Vụ Tài chủ yếu - Kế toán sở hữu 5 chống.

- Vụ Tổ chức cán cỗ.

Vụ Tổ chức cán cỗ sở hữu 5 chống.

- Vụ Truyền thông.

- Văn chống.

- Cục Công nghệ vấn đề.

- Cục Phát hành và kho quỹ.

- Cục Quản lý dự trữ nước ngoài hối hận giang sơn.

- Cục Quản trị.

- Sở Giao dịch.

- Cơ quan lại Thanh tra, giám sát ngân hàng.

- Các Trụ sở bên trên tỉnh, TP. Hồ Chí Minh trực nằm trong TW.

(20 cơ sở này là đơn vị chức năng hành chủ yếu canh ty Thống đốc Ngân mặt hàng Nhà nước tiến hành tính năng quản lý và vận hành giang sơn và tính năng Ngân mặt hàng Trung ương)

- Viện Chiến lược ngân hàng.

- Trung tâm tin tức tín dụng thanh toán Quốc gia VN.

- Thời báo Ngân mặt hàng.

- Tạp chí Ngân mặt hàng.

- Học viện Ngân mặt hàng.

(05 cơ sở, đơn vị chức năng này là đơn vị chức năng sự nghiệp đáp ứng tính năng quản lý và vận hành giang sơn của Ngân mặt hàng Nhà nước)

Xem thêm: tinna tình là ai

Thông đốc Ngân mặt hàng Nhà nước trình Thủ tướng tá nhà nước phát hành Quyết toan quy toan tính năng, trách nhiệm, quyền hạn và cơ cấu tổ chức tổ chức triển khai của Cơ quan lại Thanh tra, giám sát ngân hàng và list những đơn vị chức năng sự nghiệp công lập không giống nằm trong Ngân mặt hàng Nhà nước.

Thông đốc Ngân mặt hàng Nhà nước phát hành ra quyết định quy toan tính năng, trách nhiệm, quyền hạn và cơ cấu tổ chức tổ chức triển khai của những đơn vị chức năng nằm trong Ngân mặt hàng Nhà nước bám theo quy toan của pháp lý, trừ Cơ quan lại Thanh tra, giám sát ngân hàng.

Nội dung nêu bên trên là phần trả lời, tư vấn của Cửa Hàng chúng tôi giành cho quý khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách hàng còn vướng vướng, sung sướng lòng gửi về E-Mail [email protected].